Sunday, 11 October 2015

Dobra i loša dela


Ukoliko se pokajemo zbog svih naših loših postupaka tek u međustanju između života i ponovnog rođenja, tada je već kasno: karma se nakupila, i ništa ne može da zaustavi naš pad, poput kamena bačenog u vazduh. Taj proces ne možemo da preokrenemo. Iz tog razloga, moramo biti u stanju da sada prepoznamo i razlikujemo dobra i loša dela. Čak i ako nam neka pozitivna aktivnost deluje kao beznačajno mala, trebalo bi da je preduzmemo. Čak i ako nam neka negativna radnja deluje trivijalno, trebalo bi da se uzdržimo od nje. Voda koja kaplje dugo vremena može ispuniti veliki bazen; jedna iskra može zapaliti brdo trave. Isto tako, svako delo ima svoju posledicu. Nikada nemojte da pomislite kako mali postupak ne ostavlja nikakav trag.
Sa druge strane, ne bi trebalo da mislimo kako nas naša pređašnja loša dela obeležavaju zauvek. Koliko god da su teška naša loša dela, ona se mogu pročistiti. Ne postoji ništa što se ne može pročistiti. Dakle, moramo da se pokajemo zbog svih naših loših dela, i da popravimo svu štetu koju smo načinili. Kao što smo već rekli, kao što se velika posuda može napuniti kap po kap, moramo stalno da nastojimo, u našem svakodnevnom životu, da koristimo telo, govor i um za dobra dela. Na taj način, sakupićemo zasluge i vrline koje će nam pomoći kada se suočimo sa strahom od smrti.
Veličina dobrih ili loših dela ne zavisi od toga kako ona deluju spolja. Mali postupak može lako dovesti do velike negativne ili pozitivne karme. Naime, sve zavisi od naše namere ili motiva. Na primer, ukoliko nekome pružimo malu pomoć, ali sa velikom dobronamernošću, tako ćemo akumulirati mnogo pozitivne karme. Isto tako, jedna jedina reč, olako izgovorena, može akumulirati bezgraničnu negativnu karmu ako, na primer, kritikujemo bodisatvu.

Dilgo Kjence Rinpoče



Monday, 8 June 2015

Potrebno je razumeti samo jedno



Iako su date stotine ili hiljade objašnjenja, 
postoji samo jedna stvar koju bi trebalo razumeti -
spoznajte ono što oslobađa sve -
samu svest, vašu istinsku prirodu.

Duđom Rinpoče



Sunday, 24 May 2015

Najviši nivo meditacije u povučenosti


Idealno, najviši nivo meditacije u povučenosti znači povući se iz prošlosti i budućnosti, i stalno boraviti u sadašnjosti.

Dzongsar Kjence Rinpoče

Saturday, 23 May 2015

Pomoći će vam razmišljanje o prolaznosti


Kakav god problem da vas muči, pomoći će vam razmišljanje o prolaznosti. U protivnom, mogli biste biti užasnuti kada se odjednom pojave teškoće. Sam problem možda neće nestati, ali će vaša reakcija na njega biti ublažena.

XIV Šamar Rinpoče (1952. - 2014.)

Friday, 27 February 2015

Jutarnja meditacija


Danas, od ovog trenutka pa sve dok večeras ne padnem u san, nastojaću da ostvarim sve što je pozitivno i izbegnem sve što je negativno. Praktikovaću darmu kako bih se osposobio da pomažem svim bićima u oslobađanju od patnje i napredovanju ka oslobođenju.

Danas ću izbegavati da povređujem druge telesnim aktivnostima.
Izbegavaću da povređujem druge rečima.
Izbegavaću da povređujem druge mislima.

Danas ću dati sve od sebe da donosim dobro drugima telesnim aktivnostima.
Daću sve od sebe da govorim korisne i ugodne reči.
Daću sve od sebe da negujem dobronamerne misli u odnosu na sva bića.

Ponovite tri puta.

Bokar Rinpoče, Jedan dan u životu praktičara budizma

Sunday, 28 December 2014

Meditacija blagonaklonosti


(Fotografija: http://karuna-shechen.org

Da bismo razvili altruističku ljubav, najpre je potrebno da postanemo svesni sopstvene želje da se oslobodimo patnje i iskusimo blagostanje. Ovaj korak je posebno važan za one koji imaju negativnu sliku o sebi, kao i za osobe koje su patile toliko mnogo da se osećaju kao da nisu stvorene za sreću. Dakle, potrebno je da probudimo topao, tolerantan i dobronameran stav prema sebi, i odlučimo da ostvarimo ono što je zaista dobro za nas.

Nakon što smo prepoznali ovu težnju u nama samima, potrebno je shvatimo da je ona zajednička svim bićima. Potrebno je da prepoznamo istovetnost naše ljudske prirode, i postanemo svesni naše međuzavisnosti.

Najpre ćemo usmeriti našu meditaciju ka nekome koga volimo.

Najlakše je započeti sa razvojem altruističke ljubavi tako što ćemo misliti o nekome ko nam je vrlo drag. Možemo zamisliti dete, koje nam prilazi, nasmejano i neiskvareno. Dopustite da ka njemu poteče bezuslovna ljubav, nežnost i brižnost, i poželite mu svako moguće dobro: "Neka bude sigurno, zdravo i uspešno u životu". Negujmo ovakvu ljubav, i učinimo da ispuni naš celokupan mentalni prostor.

Proširite svoju meditaciju.

Zatim proširite ovu blagonaklonu ljubav sa svojih najmilijih ka osobama koje ne poznajete. I one žele da budu srećne, iako, poput nas, često imaju pogrešnu predstavu na koji način se može izbeći patnja. Konačno, proširite svoju blagonaklonost ka onima koji su vam naneli nepravdu, i ka onima koji povređuju druge. To nikako ne znači da im želimo uspeh u njihovim zlim namerama. Umesto toga, poželimo da utihne sva mržnja, okrutnost, pohlepa ili ravnodušnost koja se nastanila u njihovom umu. Posmatrajte ih kao lekar nekoga sa ozbiljnim mentalnim oboljenjem.

Na kraju, obuhvatite bezgraničnom ljubavlju sva živa bića, i ljude i životinje.

Matje Rikar

Saturday, 20 December 2014

Mislite na druge koliko mislite na sebe


Prosvetljenje će biti naše kada budemo u stanju da mislimo na druge onoliko koliko sada mislimo na sebe, a sebe zanemarimo u istoj meri u kojoj sada zanemarujemo druge. Čak i ako budemo morali da ostanemo u samsari, nećemo biti tužni. Jer, kao što sam rekao, kada su velike bodisatve žrtvovale život ili zdravlje, nisu bile nesrećne zbog gubitka.
Za one koji mogu da postupaju sa takvom velikodušnošću nema patnje. Prosvetljeni učitelji, bodisatve, došili su na svet kako bi doneli dobrobit drugima. Čak i kada ih drugi zanemaruju usled žudnje, gneva ili neznanja, kada im postavljaju prepreke i stvaraju teškoće, u njima se nikada ne pojavi pomisao da odustanu, i potpuno su oslobođeni ljutnje i nezadovoljstva.
Dilgo Kjence Rinpoče