Saturday, 28 January 2012

Različite stvarnostiAko stotinu ljudi spava i sanja, svako od njih će doživeti drugačiji svet u svom ​​snu. Za svačiji san  bi se moglo reći da je istinit, odnosno bilo bi besmisleno tvrditi da je san samo jedne osobe bio veran odraz stvarnosti, dok su svi ostali predstavljali zabludu. Postoji istina za svakog posmatrača, u skladu sa karmičkim obrascima koji uslovljavaju njegove percepcije. 

Kalu Rinpoče

No comments:

Post a Comment