Sunday, 5 February 2012

Korišćenje bolesti za uvežbavanje umaKad god se razbolimo, obično uvećavamo našu patnju tako što se brinemo i stvaramo mentalno stanje anksioznosti.  

Potrebno je da shvatimo da je ljudsko telo sačinjeno od elemenata i faktora koji su u stalnim međusobnim interakcijama. Kada ovi elementi i faktori postanu neusklađeni, ili kada telo napadnu razni spoljašnji činioci, poput zlih sila, prirodno se pojavljuju razne bolesti, koje mogu biti intenzivne i dugotrajne. Iz tog razloga, neophodno je suočiti se sa činjenicom da je tokom života određena količina bolesti neizbežna.  

Kada se neko razboli, ne bi trebalo da bude zabrinut zbog svoje situacije. Umesto toga, razmislite o nezamislivim patnjama kojima su izloženi stanovnici pakla, gladni duhovi, životinje, i tako dalje, čija je teskoba neizmerno veća od vaše. Zapitajte se: „Ako oni moraju da podnose takav ogroman bol, kako to da ja ne mogu da podnesem patnju koja je, u poređenju sa njihovom, tako mala? Ako sam ja toliko uzdrman zbog svoje patnje, kako li se tek osećaju oni čiji je bol neuporedivo veći? Neka pomoću svoje bolesti ublažim njihove nevolje“.
  
Razmišljajući na ovaj način, zamislite da ste okruženi svim živim bićima koja doživljavaju svaku vrstu patnje. Dok udišete, zamislite da upijate u sebe sve njihove negativnosti, teškoće, bolesti, oslobađajući ih tako od svih jada, a dok izdišete, zamišljajte sve dobre stvari kako iz vas struje ka njima, u formi belog nektara koji im daruje sreću. Ponavljajte ovu vizuelizaciju stalno iznova.

S obzirom da prednosti ove meditacije nadmašuju učinke bilo kakvih dobrih dela, svaku bolest trebalo bi posmatrati kao izvrsnu priliku za praktikovanje darme. Mislite na sledeći način: „Čak i ako se nikada ne oporavim, mogu da nastavim meditaciju uzimanja tuđe patnje na sebe i darovanja smirenja drugima - tu moćnu i nenadmašnu praksu. Zbog toga sam savršeno srećan dok ležim ovde, savladan bolešću“.

Ukoliko možete da primenite ovaj savet iz dubine svog srca, nema sumnje da ćete imati veliku dobrobit kako u ovom, tako i u narednim životima, pa ga zato dobro zapamtite.

VII Dalaj lama, Kelsang Gjaco (1708. - 1757.)

No comments:

Post a Comment