Friday, 10 February 2012

Mračno doba?

Neki ljudi kažu da živimo u mračnom dobu, u vremenu poroka, u kali jugi, ili da će ono uskoro nastupiti. Neki čak strahuju da će krajem 2012. godine nastupiti propast sveta kakvim ga poznajemo. Šta određuje da li je doba mračno ili zlatno? Koji su simptomi ili znaci? Zemljotresi, ljubičasto nebo i meteorska aktivnost nisu najave propasti sveta, kao što verujemo. Isto tako, anđeli koji lete nebom, uspešna privreda, sloboda informacija i periodi mira nisu nužno znaci zlatnog doba. Kaže se da je doba svetlosti onda kada ljudi vrednuju saosećanje i praštanje, kada su spremni da prihvate tuđi pogled na stvari, i kada su zadovoljni sa onim što imaju. Kada se takve vrednosti sistematski podrivaju, tada možete reći da je osvanula zora sudnjeg dana. Kada bezopasnog prosjaka smatramo štetočinom i zavidimo milijarderima koji rutinski uništavaju Zemlju, tada prizivamo dolazak sudnjeg dana.

Kao što je Buda podučavao, sve zavisi od uzroka i okolnosti. Mračna i zlatna doba nisu izuzetak. Ona nisu predodređena, niti su slučajna ili  nasumična. Sudbina je uslovljena, a glavni među uzrocima i okolnostima smo mi sami, jer mi stvaramo sopstvenu sudbinu. Vaš izbori stvaraju vašu sudbinu. Šta smo i kakvi smo sada, rezultat je onoga šta smo i kakvi smo bili u prošlosti. Što ćemo i kakvi ćemo biti u budućnosti, zavisi od toga šta smo i kakvi smo sada.

Šakjamuni može svojim lotosovim stopalima doći do vašeg praga kako bi tražio milostinju, ali, ukoliko smo opsednuti Patek Filip satovima, slavom ili prijateljima, ili vežbama za trbušne mišiće, tada je Budina istina smetnja, neugodna istina.

Čak i ako se nalazimo usred kali juge, i podložni smo beskrajnim uzrocima i okolnostima  mračnog doba - lako nam skreće pažnja i ograničeni smo na razmišljanje o sopstvenom održanju, težimo da ostvarimo ciljeve na temelju materijalističkih i potrošačkih vrednosti - to možemo da okrenemo u našu korist. Kaže se da je tokom perioda propadanja, saosećanje buda i bodisatvi još jače. Pametna duhovna osoba može da iskoristi tu priliku. Mračno doba može nas podsećati na dragocenost Bude, darme i sange.

Kao bića koja zavise od okolnosti, moramo potražiti svetlost, i negovati okolnosti koje će doneti svetlost. Moramo se stalno podsećati na suprotstavljanje materijalizmu. Za to nam je potrebna slika Bude, zvuk darme i struktura sange.

U poslednjih nekoliko godina, izgubili smo neke od najvećih učitelja koji su nalikovali Budi, kao što su Kjabđe Trulšik Rinpoče, Mindroling Tričen Rinpoče i Penor Rinpoče, koji su nam svima bili veliki uzori. No, iako se njihova pojavnost rastvorila, imajte na umu da njihovo saosećanje ne zna za granice.

U duhu načela da gde je potražnja, tu je ponuda, mi bismo trebali da priželjkujemo  neprekidno pojavljivanje Buda i bodisatvi, i - da to formulišemo na popularan način - da želimo njihovo brzo ponovno rođenje. Ali, to ponovno rođenje ne bi trebalo biti ograničeno na tibetansko dete koje je vaspitavano u određenoj kulturi ili tradiciji. Možemo poželeti Budino ponovno rođenje u svim oblicima, pa čak i kao nešto naizgled beznačajano kao što je povetarac, da nas podseti na vrednosti ljubavi, saosećanja i tolerancije. Moramo želeti da se pojave najrazličitije manifestacije Bude, a ne samo tulkui koji sede na prestolima i voze se u rols rojsevima, a koji su zapravo proizvod nepotizma.

Dzongsar Đamjang Kjence

No comments:

Post a Comment