Sunday, 11 March 2012

Pogledati u sebe


Nismo u pravu ako mislimo da je teško spoznati apsolutnu istinu. Meditacija na prirodu uma zapravo je veoma jednostavna, jer ne moramo nigde da odemo da bismo pronašli ovu prirodu. Ne moramo da uradimo ništa kako bismo je stvorili; ne moramo da uložimo nikakav napor da bismo je našli. Sasvim je dovoljno da sednemo, da dopustimo našem umu da se opusti u samom sebi, i da direktno pogledamo u ono što misli da je teško pronaći prirodu uma. U tom trenu, otkrićemo je neposredno, jer nam je veoma blizu i uvek dostupna.

Besmisleno je brinuti se da nećemo uspeti da otkrijemo prirodu uma, jer je ona već prisutna u nama. Dovoljno je da pogledamo u sebe. Kada naš um usmeri svoj pogled ka samom sebi, on pronalazi sebe i shvata da tragalac i ono za čime se traga nisu dve različite stvari.

Gendun Rinpoče, Suštinski saveti majstora mahamudre 
 

No comments:

Post a Comment