Wednesday, 23 May 2012

Pomažući drugima, pomažeš meni


Pomažući drugima, pomažeš meni;
Povređujući druge, povređuješ mene.
Baš kao što se majka raduje kada neko pomogne njenom detetu,
tako je i moje srce puno kada neko učini dobro bilo kom biću.
Baš kao što je majka nesrećna kada neko povredi njeno dete,
tako je i moje srce ranjeno kada neko naudi bilo kom biću.

Buda

Sunday, 13 May 2012

Saosećanje


Uveče, kada zalazi sunce,
izađi napolje i sedi,
dok te miluje lagani povetarac
koji njiše grane i lišće.
Ne pokušavaj da učiniš nešto posebno.
Jednostavno, dopusti sebi da budeš prisutan,
veoma otvoren duboko iznutra,
ne vezujući se ni za šta na svetu.
Ne vraćaj ništa iz prošlosti, iz sećanja.
Ne pravi planove šta će se desiti u budućnosti.
Ne vezuj se ni za šta u sadašnjosti.
Ničemu što opažaš ne pridaj preveliki značaj.
Samo dopusti doživljaju da se razvija, sasvim slobodno,
tako da tvoje prazno, otvoreno srce
prožme nežnost istinskog saosećanja.

Coknji Rinpoče, Bezbrižna dostojanstvenost