Sunday, 17 June 2012

Budizam bez ograničenjaVeliki majstor Kađu škole i zagovornik rimea, Kongtrul Rinpoče, rekao je da mudra osoba ima poverenja u učenja svih budističkih redova, i da oseća ljubav prema darmi koju pronalazi u svakom od njih poput majke koja voli svu svoju decu. Um mudre osobe beskrajan je poput prostora, u kom ima mesta za mnoga učenja, brojne uvide, razne meditacije. Sa druge strane, um sektaškog neznalice ograničen je, stešnjen, i uzan poput male vaze. Takav um teško će se razvijati na putu darme zbog samonametnutih organičenja. Razlika između mudrog budiste i sektaškog budiste ista je kao razlika između beskraja prostora i uskosti vaze.

Dešung Rinpoče, Budizam bez sektašenja

No comments:

Post a Comment