Monday, 20 August 2012

Sa-postojanje


Ako ste pesnik, jasno ćete videti oblak koji plovi ovom stranicom papira. Bez oblaka ne bi bilo kiše, bez kiše, drveće ne bi moglo da raste; bez drveća ne bismo mogli da dobijemo papir. Oblak je od suštinskog značaja za postojanje papira. Mogli bismo reći da su oblak i papir u sa-postojanju. Sa-postojanje je reč koje još nema u rečnicima, ali ako kombinujemo prefiks sa i glagol postojati dobijamo nov glagol - sa-postojati.

Ako još dublje pogledamo ovu stranicu papira možemo videti sunce na njoj. Bez sunca šuma ne bi rasla. U stvari, ništa ne može da raste bez sunca. Tako znamo da je sunce i na ovom listu papira. Papir i sunce su u sa-postojanju. Ako nastavimo da gledamo videćemo drvoseču kako seče drvo i nosi ga u drvaru da bi bilo transformisano u papir. Vidimo pšenicu. Znamo da drvoseča ne može da živi bez hleba, zato je pšenica od koje nastaje njegov hleb takođe na ovom listu papira. Na njemu su i drvosečin otac i majka. Ako stvari tako posmatramo, vidimo da ovaj list papira ne može postojati bez svih tih stvari.

Ako pogledamo još dublje, možemo i sebe videti na ovoj stranici papira. To nije teško - kada pogledamo papir, on je deo našeg opažanja. Vaš um je tu kao i moj. Znači, možemo reći da je sve ovde - vreme, prostor, zemlja, kiša, minerali iz tla, sunce, oblak, reka, toplota. Zato ja mislim da reč "sa-postojanje" treba da uđe u rečnike. Postojati znači sa-postojati. Ne možemo samo biti sami za sebe. Treba da sabivstvujemo sa drugim stvarima. Ovaj papir postoji jer sve drugo postoji.

Pretpostavimo da pokušamo da vratimo jedan od elemenata njegovom izvoru. Recimo da vratimo sučev sjaj suncu. Mislite li da bi papir bio mogu? Ne, bez sunčevog sjaja ništa ne može postojati. Ako vratimo drvoseču njegovoj majci, opet nemamo list papira. Činjenica je da je ovaj list papira načinjen samo od "ne-papirnih" elemenata. Ako vratimo ove ne-papirne elemente, kao što su um, drvoseča, sunčev sjaj, itd., njihovim izvorima, neće biti papira. Tako tanušan, papir sadrži sve što postoji u univerzumu.

Tič Nat Han, Mir je svaki korak (prevod: Vera Pavlović)

No comments:

Post a Comment