Friday, 10 August 2012

Tendrel


Sve što zavisi od faktora izvan sebe ne postoji inherentno, odnosno samo po sebi. Iz tog razloga je iluzorno, jer je priroda iluzije takva da ne postoji inherentno, sama po sebi. S obzirom da pojavama nedostaje inherentno postojanje, jer nisu nezavisne, to nužno znači da zavise od faktora izvan sebe. Stvari se pojavljuju, ali ne zato što jesu, već zato što nisu!

Primera radi, ove iluzorne pojave nalikuju mesečevom odrazu u vodi. Ne možete videti odraz meseca u vodi, ukoliko mesec nije prisutan na nebu. Usled uzroka i okolnosti koji su izvan njih, stvari se naizgled manifestuju. Ne može se identifikovati ni jedan jedini objekat koji ima nezavisno postojanje, i ne može se pronaći jedan, jedinstveni faktor koji je stvorio bilo koji objekat. Svi ovi složeni fenomeni zasnovani su na mnogim faktorima, i zavise od brojnih okolnosti. Pojave su uvek privremene, kratkotrajne, iz razloga što se ne mogu manifestovati bez prisustva svih neophodnih uzroka i okolnosti. 

U ceremonijama inicijacija vađrajana budizma, ova istina uslovljenog nastajanja često se demonstrira tako što se u određenom trenutku zazvoni zvonom, a zatim se učenici upitaju gde nastaje zvuk zvona. Oni obično odgovaraju da zvuk potiče od zdele zvona, ili od klatna unutar zvona, ili od pokreta učiteljeve ruke. Možda će neki učenici čak reći da zvuk nastaje u njihovim ušima. Zapravo, zvuk zvona nastaje tek kada su svi ovi faktori prisutni zajedno; ni jedan od ovih fakora, sam za sebe, nije dovoljan da bi se stvorio zvuk zvona. 

Čogje Tričen Rinpoče, Rastanak od četiri vezanosti

No comments:

Post a Comment