Saturday, 25 August 2012

Vera i razum

  

Možemo da ispitamo bilo koju filozofsku, religijsku ili duhovnu tradiciju kako bismo uvideli koju ulogu daje putu vere, a koju putu rasuđivanja. U tradiciji gde je put vere najvažniji, praktikant najpre veruje u autentičnost njenog eksponenta ili učitelja. Kao rezultat vere u učitelja, rađa se poverenje u njegove reči. U takvim tradicijama učitelj je najvažniji.

Nasuprot tome, u tradiciji koja naglašava put rasuđivanja, sama učenja važnija su od bilo kog pojedinačnog učitelja. Osobe koje slede ovu stazu koriste sopstvenu inteligenciju kako bi ispitali učiteljeva objašnjenja. Tokom ispitivanja, postavljamo sebi pitanje: "Da li ova učenja zaista deluju kao protivotrov mojoj patnji? Da li ublažavaju uznemiravajuća osećanja koja doživljavam? Da li mi pomažu da raščistim svoju konfuziju?" Ukoliko ispitamo učenja na inteligentan način i dobijemo potvrdan odgovor na ova pitanja, tada ćemo imati poverenja u učenja, i imaćemo visoko mišljenje o njihovom eksponentu. Prema tome, sticanje poverenja u učenja (i, kao rezultat toga, sticanje poverenja u učitelja), predstavlja stazu rasuđivanja.

Kenpo Cultrim Gjamco


No comments:

Post a Comment