Monday, 17 September 2012

Kako preobraziti bolest i druge okolnosti


Namo guru!
 
Ukoliko ova nestvarna tvorevina od tela, koju, poput drugih, i ja posedujem,
oboli, neka bude tako! Radovaću se bolesti!
Jer, ona će istrošiti moje loše karme iz pradavnih vremena,
a, na kraju krajeva, mnogi vidovi upražnjavanja darme,
imaju za cilj pročišćenje dveju prepreka.
 
Ukoliko sam zdrav, neka bude tako! Radovaću se odsustvu bolesti!
Kada se telo i um osećaju dobro i ugodno,
 može se razviti i ojačati upražnjavanje vrline,
a, na kraju krajeva, ovom ljudskom životu dajemo smisao,
upravo tako što telo, govor i um posvećujemo vrlim postupcima.
 
Ukoliko sam suočen sa siromaštvom, neka bude tako! Radovaću se odsustvu imetka!
Jer, neću imati ništa što bih morao da štitim, i ništa neću moći da izgubim.
Kakvih god svađa i sukoba da ima,
svi nastaju iz želje za bogatstvom i dobitkom - u to nema sumnje!
 
Ukoliko se obogatim, neka bude tako! Radovaću se izobilju!
Ako uspem da uvećam zalihe svojih zasluga, to će biti dovoljno.
Jer, kakve kog dobrobiti i radosti da ima, sada i ubuduće,
sva nastaje iz zasluga koje sam sakupio - u to nema sumnje!
 
Ukoliko moram uskoro umreti, neka bude tako! Radovaću se smrti!
Ne dopuštajući da se umešaju nepovoljne okolnosti,
i podržan ispravnim sklonostima koje sam razvio,
sigurno ću krenuti pravim, nepogrešivim putem!
 
Ukoliko poživim dugo, neka bude tako! Radovaću se postojanju!
Ako je iznikla klica istinskog iskustva,
i sve dok ne usahnu sunce i kiša učenja,
ako se neguje tokom dužeg vremena, sigurno će dati ploda!
 
Prema tome, šta god da se desi, uvek budimo radosni!
 
Odgovarajući na pitanje učenog sakjapa lame,
koji se raspitivao šta činiti u slučaju bolesti i ostalog,
ja, monah Togme, koji pripoveda o darmi,
objasnih ove načine za uvođenje bolesti i drugih okolnosti na duhovni put.
Sarva mangalam!
 
Gjalse Togme Zangpo (1297. - 1371.)
 

No comments:

Post a Comment