Saturday, 8 September 2012

Suština darme


Šta je prava suština darme? To nije samo poznavanje različitih tradicija; podela na tradicije je sekundarna. U samoj suštini svih tradicija - svih tradicija koje slede darmička učenja, Budina učenja - razlike nema. Postoje različite tradicije Budinih učenja. One postoje zato što ljudi imaju različite sposobnosti i shvatanja. Čak i ukoliko samo jedan učitelj održi predavanje, nakon toga će deset učenika imati deset različitih ideja i deset različitih načina razumevanja. Možda neće svih deset učenika stvoriti deset različitih škola, ali neke će se ipak pojaviti. Neko ko je aktivniji stvoriće školu ili tradiciju, i tako nastaju brojne različite tradicije. Međutim, suština mora biti ista. 

To ne znači da bi trebalo uvećavati broj tradicija - zapravo, trebalo bi postupati obratno. Možemo pokušati da shvatimo suštinu onoga čemu je Buda učio, zašto je podučavao, i kakvu ćemo korist imati od primene učenja. Mislim da je ovo zaista veoma, veoma važno.

Čogjal Namkai Norbu, Suština darme

No comments:

Post a Comment