Friday, 5 October 2012

Utočište u svim tradicijama

 
Kada uzmemo utočište u tri dragulja, da li to znači da smo uzeli utočište u svim budističkim tradicijama?
 
Da, jer bez obzira na koji način podelimo različita učenja budizma – da li u pogledu njihove prirode na hinajanu i mahajanu, ili prema njihovom poreklu na ona iz jugoistočne Azije, sa Tibeta, iz Kine ili Japana – svi oblici budizma iznikli su iz istog korena, a to su učenja koja je dao sam Buda. Bez obzira koji oblik budizma sledimo, tri dragulja su tri osnovna principa u koje imamo poverenja. Kao što je ranije objašnjeno, to su Buda, veliki učitelj koji nam je pokazao put ka oslobođenju; darma, učenja koja nam je dao objašnjavajući kako da sledimo stazu ka oslobođenju; i sanga, muškarci i žene koji su pre nas krenuli duhovnom stazom i mogu nam pomoći u praktikovanju darme. Kada uzmete utočište, i tako formalno postanete budisti, time se niste zatvorili u granice jedne tradicije. Uzimanjem utočišta u tri dragulja postajete sledbenici samog Bude. Ovo je zaista važna stvar, koju moramo dobro da shvatimo, kako se ne bismo ograničili pretpostavkom da je jedna, određena budistička tradicija, bolja od svih ostalih. Sve budističke tradicije na svetu potiču od Budinih izvornih učenja, i sve su podjednako vredne. Iako je neophodno da prevashodno izučavamo i upražnjavamo jednu tradiciju, sama činjenica da je uzimanje utočišta zajedničko svim ovim različitim tradicijama, znači da bi trebalo da se osećamo delom veće sange, zajednice koju čine svi budisti. To će nam doneti potrebnu širinu i otvorenost koji su od suštinskog značaja za istinski duhovni rast, koji nema ničeg zajedničkog sa pristrasnošću, netrpeljivošću, ili osećanjem superiornosti.
 
Lama Đampa Taje, Put tibetanskog budizma