Friday, 1 February 2013

Zadovoljni onim što imamo


Potrebno je da ozbiljno preispitamo da li su slavne, bogate i moćne osobe uvek srećne, a one koje nemaju ništa uvek nesrećne. Kada se time pozabavimo, uvidećemo da sreća ne zavisi od objekata, već od našeg mentalnog stanja. Iz tog razloga, istinski srećne osobe su one koje cene ono što imaju. Kada god smo zadovoljni onim što imamo, u tom trenutku smo ispunjeni.

Čokji Njima Rinpoče