Thursday, 31 July 2014

Pesma VI Šamarpe

 
 
Namo Vađrešvaraja.
 
Ja sam jogin kojeg je blagoslovio guru.
Danas pevam pesmu sreće.
Danas pevam pesmu radosti.

Molim se veličanstvenom Vađradari.
Duhovni oče Marpo, podari mi svoj ​​blagoslov.
Molim se Kungtangpi.
Vangčuk Dorđe, podari mi svoj ​​blagoslov.

Želim da budem isposnik bez gospodara kojem sam podređen.
Želim da budem odvraćenik od sveta bez sluge kojem sam nadređen.

   Prolaznost života je poput plamena svetiljke na vetru.
Oni koji veruju u večitost samo se zavaravaju.

S obzirom na prirodu karme gde uzrok
neumitno vodi posledici,
saosećam sa svima koji se nisu okrenuli
dobrim delima.

Ja sam nosilac Kađu učenja.
Sledim primer oca Milarepe.
Molim se ocu Milarepi.

Nakon što smo uvideli prazninu darmate,
kako nam mogu nauditi zlonamerni demoni spoljnjeg sveta?

Nakon što spoznate da je vaš sopstveni um guru,
Prema kome možete osećati usiljenu predanost?

Budući da su svi fenomeni u stanju jednostavnosti,
Kako može biti izveštačene misaone meditacije?

S obzirom da nam je vidljivi svet osvanuo kao
 blaženstvo i praznina,
šta će nam druga domovina?

Vodite računa o budućim životima,
i drugi vam savet neće biti potreban.
Neka sva moja braća i saputnici imaju ovo na umu.
 
VI Šamarpa, Mipam Čokji Vangčuk (1584. - 1630.)