Sunday, 30 November 2014

Put do sreće


Ukoliko umesto negovanja negativnih emocija u umu, kao što su žudnja, gnev i zavist, razvijemo osobine ljubavi i saosećanja, tada ćemo imati dobru motivaciju kao osnovu za aktivnosti koje ćemo preduzimati. Kao rezultat toga, svi naši postupci će jačati kvalitet vrline. Sve aktivnosti koje su motivisane istinskom ljubavlju i saosećanjem neminovno će rezultirati dobrim delima. Ne postoji način da aktivnost koja je zasnovana na istinskoj ljubavi i saosećanju dovede do negativnih posledica. Impresije ovih dobrih dela biće utisnute u našem toku svesti i sazreće u doživljaj iluzornog sveta oko nas kao onog koji sadrži pozitivne karakteristike i povoljne okolnosti.

Kunzig Šamar Rinpoče (1952. - 2014.)