Saturday, 20 December 2014

Mislite na druge koliko mislite na sebe


Prosvetljenje će biti naše kada budemo u stanju da mislimo na druge onoliko koliko sada mislimo na sebe, a sebe zanemarimo u istoj meri u kojoj sada zanemarujemo druge. Čak i ako budemo morali da ostanemo u samsari, nećemo biti tužni. Jer, kao što sam rekao, kada su velike bodisatve žrtvovale život ili zdravlje, nisu bile nesrećne zbog gubitka.
Za one koji mogu da postupaju sa takvom velikodušnošću nema patnje. Prosvetljeni učitelji, bodisatve, došili su na svet kako bi doneli dobrobit drugima. Čak i kada ih drugi zanemaruju usled žudnje, gneva ili neznanja, kada im postavljaju prepreke i stvaraju teškoće, u njima se nikada ne pojavi pomisao da odustanu, i potpuno su oslobođeni ljutnje i nezadovoljstva.
Dilgo Kjence Rinpoče

No comments:

Post a Comment