Thursday, 18 December 2014

Ništa nije nemoguće


Shvatajući nestabilnost uzroka i okolnosti uvidećemo sopstvenu moć da preobrazimo prepreke i učinimo nemoguće stvari mogućim. Ovo važi u svakoj oblasti života. Ako nemate ferari, može stvoriti okolnosti da ga steknete. Dok god postoji ferari, postoji prilika da ga posedujete. Isto tako, ako želite da živite duže, možete odlučiti da ostavite cigarete i više vežbate. Postoji razumni stepen nade. Beznađe - baš kao i njegova suprotnost, slepa nada - posledica su verovanja u trajnost.

Možete promeniti ne samo svoj fizički svet, već i vašu emocionalnu dimenziju, na primer, tako što ćete pretvoriti uznemirenost u spokoj ostavljajući ambicije za sobom, ili nisko samopoštovanje u samopouzdanje koje nastaje iz dobrote i filantropije. Ako stavimo sebe u tuđu kožu, ostvarićemo mir u našim domovima, sa našim susedima, i sa drugim zemljama.

Dzongsar Kjence Rinpoče

No comments:

Post a Comment