Sunday, 14 December 2014

Reagovanje na ljutnju ljutnjom


Kada nas neko uvredi, mi obično ne možemo prestati da razmišljamo o tome, i pitamo se: "Zašto mi je to rekao?", i tako iznova, i iznova. To je kao da nas neko gađa strelom, ali nas ne pogodi. Usmeravanje pažnje na problem je kao kada bismo podigli tu strelu i stalno se ubadali s njom, govoreći: "Toliko me je povredio. Ne mogu da verujem da je to uradio". Umesto toga, možemo koristiti metod kontemplacije kako bismo razmišljali o svemu na drugačiji način i promenili našu naviku da reagujemo ljutito. Zamislite da vas neko uvredi. Recite sebi: "Ova osoba me ljuti. Ali, šta je to ljutnja?" Ljutnja je jedan od otrova uma koji stvara negativnu karmu, koja dovodi do intenzivne patnje. Reagovanje na ljutnju ljutnjom je isto kao kada biste sledili ludaka koji skače sa litice. Da li i ja moram da skočim? Iako nije normalno da ta osoba postupa na takav način, ja sam još luđi ako učinm isto.

Čagdud Tulku Rinpoče

No comments:

Post a Comment