Sunday, 11 October 2015

Dobra i loša dela


Ukoliko se pokajemo zbog svih naših loših postupaka tek u međustanju između života i ponovnog rođenja, tada je već kasno: karma se nakupila, i ništa ne može da zaustavi naš pad, poput kamena bačenog u vazduh. Taj proces ne možemo da preokrenemo. Iz tog razloga, moramo biti u stanju da sada prepoznamo i razlikujemo dobra i loša dela. Čak i ako nam neka pozitivna aktivnost deluje kao beznačajno mala, trebalo bi da je preduzmemo. Čak i ako nam neka negativna radnja deluje trivijalno, trebalo bi da se uzdržimo od nje. Voda koja kaplje dugo vremena može ispuniti veliki bazen; jedna iskra može zapaliti brdo trave. Isto tako, svako delo ima svoju posledicu. Nikada nemojte da pomislite kako mali postupak ne ostavlja nikakav trag.
Sa druge strane, ne bi trebalo da mislimo kako nas naša pređašnja loša dela obeležavaju zauvek. Koliko god da su teška naša loša dela, ona se mogu pročistiti. Ne postoji ništa što se ne može pročistiti. Dakle, moramo da se pokajemo zbog svih naših loših dela, i da popravimo svu štetu koju smo načinili. Kao što smo već rekli, kao što se velika posuda može napuniti kap po kap, moramo stalno da nastojimo, u našem svakodnevnom životu, da koristimo telo, govor i um za dobra dela. Na taj način, sakupićemo zasluge i vrline koje će nam pomoći kada se suočimo sa strahom od smrti.
Veličina dobrih ili loših dela ne zavisi od toga kako ona deluju spolja. Mali postupak može lako dovesti do velike negativne ili pozitivne karme. Naime, sve zavisi od naše namere ili motiva. Na primer, ukoliko nekome pružimo malu pomoć, ali sa velikom dobronamernošću, tako ćemo akumulirati mnogo pozitivne karme. Isto tako, jedna jedina reč, olako izgovorena, može akumulirati bezgraničnu negativnu karmu ako, na primer, kritikujemo bodisatvu.

Dilgo Kjence RinpočeMonday, 8 June 2015

Potrebno je razumeti samo jednoIako su date stotine ili hiljade objašnjenja, 
postoji samo jedna stvar koju bi trebalo razumeti -
spoznajte ono što oslobađa sve -
samu svest, vašu istinsku prirodu.

Duđom RinpočeSunday, 24 May 2015

Najviši nivo meditacije u povučenosti


Idealno, najviši nivo meditacije u povučenosti znači povući se iz prošlosti i budućnosti, i stalno boraviti u sadašnjosti.

Dzongsar Kjence Rinpoče

Saturday, 23 May 2015

Pomoći će vam razmišljanje o prolaznosti


Kakav god problem da vas muči, pomoći će vam razmišljanje o prolaznosti. U protivnom, mogli biste biti užasnuti kada se odjednom pojave teškoće. Sam problem možda neće nestati, ali će vaša reakcija na njega biti ublažena.

XIV Šamar Rinpoče (1952. - 2014.)

Friday, 27 February 2015

Jutarnja meditacija


Danas, od ovog trenutka pa sve dok večeras ne padnem u san, nastojaću da ostvarim sve što je pozitivno i izbegnem sve što je negativno. Praktikovaću darmu kako bih se osposobio da pomažem svim bićima u oslobađanju od patnje i napredovanju ka oslobođenju.

Danas ću izbegavati da povređujem druge telesnim aktivnostima.
Izbegavaću da povređujem druge rečima.
Izbegavaću da povređujem druge mislima.

Danas ću dati sve od sebe da donosim dobro drugima telesnim aktivnostima.
Daću sve od sebe da govorim korisne i ugodne reči.
Daću sve od sebe da negujem dobronamerne misli u odnosu na sva bića.

Ponovite tri puta.

Bokar Rinpoče, Jedan dan u životu praktičara budizma