Friday, 27 February 2015

Jutarnja meditacija


Danas, od ovog trenutka pa sve dok večeras ne padnem u san, nastojaću da ostvarim sve što je pozitivno i izbegnem sve što je negativno. Praktikovaću darmu kako bih se osposobio da pomažem svim bićima u oslobađanju od patnje i napredovanju ka oslobođenju.

Danas ću izbegavati da povređujem druge telesnim aktivnostima.
Izbegavaću da povređujem druge rečima.
Izbegavaću da povređujem druge mislima.

Danas ću dati sve od sebe da donosim dobro drugima telesnim aktivnostima.
Daću sve od sebe da govorim korisne i ugodne reči.
Daću sve od sebe da negujem dobronamerne misli u odnosu na sva bića.

Ponovite tri puta.

Bokar Rinpoče, Jedan dan u životu praktičara budizma