Monday, 8 June 2015

Potrebno je razumeti samo jednoIako su date stotine ili hiljade objašnjenja, 
postoji samo jedna stvar koju bi trebalo razumeti -
spoznajte ono što oslobađa sve -
samu svest, vašu istinsku prirodu.

Duđom Rinpoče