Sunday, 11 October 2015

Dobra i loša dela


Ukoliko se pokajemo zbog svih naših loših postupaka tek u međustanju između života i ponovnog rođenja, tada je već kasno: karma se nakupila, i ništa ne može da zaustavi naš pad, poput kamena bačenog u vazduh. Taj proces ne možemo da preokrenemo. Iz tog razloga, moramo biti u stanju da sada prepoznamo i razlikujemo dobra i loša dela. Čak i ako nam neka pozitivna aktivnost deluje kao beznačajno mala, trebalo bi da je preduzmemo. Čak i ako nam neka negativna radnja deluje trivijalno, trebalo bi da se uzdržimo od nje. Voda koja kaplje dugo vremena može ispuniti veliki bazen; jedna iskra može zapaliti brdo trave. Isto tako, svako delo ima svoju posledicu. Nikada nemojte da pomislite kako mali postupak ne ostavlja nikakav trag.
Sa druge strane, ne bi trebalo da mislimo kako nas naša pređašnja loša dela obeležavaju zauvek. Koliko god da su teška naša loša dela, ona se mogu pročistiti. Ne postoji ništa što se ne može pročistiti. Dakle, moramo da se pokajemo zbog svih naših loših dela, i da popravimo svu štetu koju smo načinili. Kao što smo već rekli, kao što se velika posuda može napuniti kap po kap, moramo stalno da nastojimo, u našem svakodnevnom životu, da koristimo telo, govor i um za dobra dela. Na taj način, sakupićemo zasluge i vrline koje će nam pomoći kada se suočimo sa strahom od smrti.
Veličina dobrih ili loših dela ne zavisi od toga kako ona deluju spolja. Mali postupak može lako dovesti do velike negativne ili pozitivne karme. Naime, sve zavisi od naše namere ili motiva. Na primer, ukoliko nekome pružimo malu pomoć, ali sa velikom dobronamernošću, tako ćemo akumulirati mnogo pozitivne karme. Isto tako, jedna jedina reč, olako izgovorena, može akumulirati bezgraničnu negativnu karmu ako, na primer, kritikujemo bodisatvu.

Dilgo Kjence RinpočeNo comments:

Post a Comment